ПРОЛЕТ


Весело е на сърцето, ето дойде пролетта.
Слънце грее на небето, вредом лей се светлостта...
По полето, по горите, под небесний синий свод,
вредом гледат ми очите радост светла, нов живот.
По дърветата цъфнали с миризливи цветове
птички красни са запяли с най-приятни гласове.
Всичко мене на душата сладко шепне да се смея,
като птичките в гората да се радвам и да пея.

                                         Константин ВеличковЗа Мартенското предизвикателство на Двете елши - "Песента на птиците"

1 коментар: